Gmina Działoszyce poszukuje wykonawcy na wykonanie zadania: „Remont wraz z przebudową pomieszczeń świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wraz z przebudową pomieszczeń;

Przebudowa ma na celu przystosowanie pomieszczeń świetlicy zlokalizowanej w budynku OSP do wymogów;

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do realizacji!

https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce/proceedings