Dziś mamy ogromną radość ogłosić, że Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada podpisał umowę na niezwykle istotne zadanie dla naszej gminy!  

Firma GABRO Gabriel Celuch, wygrywając przetarg, przystąpi do Remontu drogi gminnej ul. Zakościelna o długości 82 metrów.

Cała inwestycja opiewa na kwotę 190 000,00zł, a dzięki wsparciu w wysokości 138 938,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, możemy zrealizować to zadanie sprawnie i skutecznie. Dziękujemy serdecznie Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Panu Józef Bryk , za przyznaną pomoc!

Ale to nie koniec dobrych wieści! Dzięki bardzo owocnej współpracy z Związkiem Międzygminnym NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ZMNidzica, związek w ramach swoich działań wyremontuje na własny koszt sieć wodno-kanalizacyjną przy tej drodze!

CO NAS CZEKA W RAMACH REMONTU?

Rozbiórka zniszczonej konstrukcji drogi

  • Nowe warstwy jezdni
  • Poprawa ciągów pieszych
  • Odnowa zjazdów bramowych

DLACZEGO TO TAK WAŻNE?

Realizacja tych prac nie tylko zapobiegnie dalszej degradacji drogi, ale także wpłynie pozytywnie na poprawę warunków ruchu, estetyki pasa drogowego oraz bezpieczeństwa na naszych ulicach.

Nasza Gmina rozwija się i inwestuje w komfort naszych mieszkańców!