W zeszłym tygodniu w piątek nastąpił wstępny odbiór kontrolny zadania pn.:” Remont drogi gminnej Sancygniów-Biedrzykowice-Iżykowice o długości 1,950km”.

Podczas kontroli pobrane zostały próbki nawierzchni masy asfaltowej, które przesłano do laboratorium, wykonane zostały odwierty aby sprawdzić czy grubość oraz warstwy nawierzchni asfaltowej spełniają zaplanowane wymogi.

Podczas Przy odbiorze kontrolnym był Pan Burmistrz Stanisław Porada, pracownicy Urzędu, Sołtys Wsi Biedrzykowice Pani Agnieszka Ożóg, Sołtys Wsi Iżykowice Pan Roman Wojtal, Sołtys Wsi Sancygniów Pan Krzysztof Łach oraz Pani Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy Dróg. pobrane zostały próbki nawierzchni masy asfaltowej, które przesłano do laboratorium, wykonane zostały odwierty aby sprawdzić czy grubość oraz warstwy nawierzchni asfaltowej spełniają zaplanowane wymogi.

Po wykonaniu drobnych poprawek odbędzie się oficjalny odbiór tego zadania oraz uroczyste poświęcenie drogi.

Galeria zdjęć