Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działoszycach uprzejmie Informuje, że w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 od 01 czerwca 2021 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach przy ul. Ogrodowej 6 działa Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień dla mieszkańców Gminy Działoszyce.

Przyjmuje specjalista terapii uzależnień
tel.- 604124226
PORADY BEZPŁATNE

FINANSOWANY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021