W związku z pojawieniem się możliwości dostarczania mieszkańcom faktur za wodę i ścieki drogą elektroniczną poniżej załączamy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o przesłanie oświadczenia na adres email: zmgn@nidzicakw.pl lub pocztą na poniższy adres:

Związek Międzygminny „Nidzica”
ul. Zielona 12
28-500 Kazimierza Wielka