Umowa podpisana!
Umowa, na która długo czekaliśmy!

Pan Burmistrz Stanisław Porada podpisał umowę z firmą Z.P.H.U RED HOUSE z Włoszczowej na zadanie pn.: „Przebudowa placu targowego przy ul. Ogrodowej”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce-etap II”.

Wartość zadania wynosi: 869 610,00zł i otrzymaliśmy 80% dofinansowania

Zakres prac obejmował będzie: rozbiórkę istniejącej wiaty targowej oraz dwóch budynków technicznych; budowę sześciu wiat targowych i osłony śmietnikowej; remont istniejącego utwardzenia i ogrodzenia oraz montaż małej architektury (zdroju wody pitnej, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci) wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Ogrodowej; remont chodnika-wymiana istniejącej zewnętrznej nawierzchni oraz poprawa stanu podbudowy.

Już niebawem nasza targowica dostanie drugie życie i przejdzie gruntowne zmiany! Mamy nadzieję, że będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem wśród sprzedających jak i kupujących.

Galeria zdjęć