Umowa podpisana!

Oznacza to, że rozpoczynamy kolejną inwestycję pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Działoszycach na Przedszkole”.

Zawarcie umowy nastąpiło w dniu dzisiejszym. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego i jest nim: Firma Remontowo-Wykończeniowa LUTERS z Kazimierzy Wielkiej 🙂 GRATULUJEMY! 👏

Zakres inwestycji obejmował będzie:

  • ­ roboty rozbiórkowe;
  • ­ wykucia, przekucia wraz z osadzeniem nadproży;
  • ­ roboty w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych;
  • ­ osadzenie parapetów;
  • ­ wykonanie suchych tynków, nowych posadzek, glazury;
  • ­ montaż nowej stolarki drzwiowej

Koszt robót budowlanych wynosi 209 800,00zł a zakończenie wykonania prac zaplanowane jest do 30.06.2021r.