Razem z Prezesem Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej Panem Andrzejem Bydłoszem, Pan Burmistrz Stanisław Porada  odwiedził plac budowy przy ul. Skalbmierskiej w Działoszycach dotyczący następnego etapu przebudowy magistrali wodociągowej.

Prace postępują w błyskawicznym tempie i powinny zakończyć się do końca sierpnia br.

Budowa sieci będzie wiązała się z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców, związanymi z pracami na drogach oraz chwilowymi przerwami w dostarczaniu wody.

Jednak po niedogodnościach mieszkańcy odczują znaczną poprawę, nowa magistrala zmniejszy występowanie awarii na sieci wodociągowej i przerwy w dostawie wody dla mieszkańców gminy oraz doprowadzi wodę w najlepszej jakości.