Z radością informujemy, że jako Związek Międzygminny NIDZICA, pod przewodnictwem Pana Prezesa Andrzeja Bydłosza, podpisaliśmy umowę na ” Przebudowę i modernizację elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej „.

Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Związek otrzymał dofinansowanie na to kluczowe zadanie w wysokości aż 15 800 000,00 zł, gdzie jedynie 5% to środki własne związku.

Wykonawcą tego ambitnego projektu jest renomowana firma INŻYNIERIA RZESZÓW S.A.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy podejmować takie inicjatywy, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy naszych mieszkańców.