Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym dobiegły końca prace dotyczące PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ OPATKOWICE-KSAWERÓW celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego o długości aż 1,36km!

  • Na realizację inwestycji Gmina Działoszyce pozyskała bardzo duże dofinansowanie ze środków Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 702 000,00 zł rezerwy budżetu państwa związanej z usuwaniem klęsk żywiołowych!
  • Koszt przebudowy drogi wyniósł gminę 940 309,85 zł,
  • Inwestycję prowadziła firma Budownictwo Drogowe BUDAR.

Zakres robót budowlanych obejmował w szczególności:

– roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

– fundamentowanie dróg;

– stabilizacja podłoża cementem;

– podbudowa z kruszywa łamanego;

– nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej.

W ramach przebudowy odcinka drogi wewnętrznej wykonana została droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0m z obustronnymi poboczami szerokości 0,50m z kruszywa łamanego skropione emulsją asfaltową.

Można ze śmiałością stwierdzić, że zmodernizowana nawierzchnia asfaltowa znacznie podniosła komfort jazdy kierowców oraz zapewniony został dostęp do pól znajdujących się wzdłuż drogi, który był utrudniony dla rolników. Stało się również bezpieczniej.

Dziękujemy wykonawcą drogi, za solidną pracę!

Mamy kolejny NOWY odcinek NOWEJ drogi!