W ostatnim czasie zakończyliśmy kolejne zadanie a mianowicie „Przebudowę drogi wewnętrznej Bronocice przez most o długości 0,175km”.

Kolejna NOWA droga w Naszej Gminie!

Umowę w sprawie realizacji inwestycji podpisano z firmą STAR BUDOWA INWESTYCJE. Na zadanie pozyskaliśmy dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły na terenie Naszej Gminy w kwocie aż 149 750,00 zł.

W ramach przebudowy odcinka drogi wewnętrznej wykonana została droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5m., z obustronnymi poboczami szerokości 0,5m., warstwą ścieralną z betonu asfaltowego-4cm oraz warstwą wiążącą z betonu asfaltowego-4cm. Most został oczyszczony, wzmocniony, wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna.

Koszt tego zadania wyniósł: 280 958,46 zł.

Wykonane zostały również prace dodatkowe na łączną kwotę: 47 272,33zł: umocnienie poboczy płytami ażurowymi, ułożenie koryta krakowskiego oraz uzupełnienie poboczy betonem.

Niech ta droga służy przez długie lata i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa! Przywiązujemy dużą wagę do budowy twardych nawierzchni dróg. Jesteśmy przekonani, że korzystnie ona wpłynie na rozwój gospodarczy gminy. Zmiana jest ogromnie korzystna dla mieszkańców zarówno tej, jak i sąsiednich wsi.