Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy PRZEBUDOWĘ DROGI WEWNĘTRZNEJ BRONOCICE-MARCINÓW o długości 0,760km!

  • Na realizację inwestycji Gmina Działoszyce pozyskała dofinansowanie w kwocie 362 250,00 zł z rezerwy budżetu państwa związanej z usuwaniem klęsk żywiołowych!
  • Koszt przebudowy drogi wyniósł gminę 453 136,80 zł
  • Inwestycję prowadził Zakład Robót Drogowych firma DUKT

Zakres robót budowlanych obejmował w szczególności:

  • roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
  • fundamentowanie dróg;
  • stabilizacja podłoża cementem;
  • podbudowa z kruszywa łamanego;
  • nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej.

W ramach przebudowy odcinka drogi wewnętrznej wykonana została droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0m z obustronnymi poboczami szerokości 0,50m z kruszywa łamanego skropione emulsją asfaltową.

Dzięki przebudowie tej drogi poprawie uległ komfort jazdy oraz zapewniony został dostęp do pól znajdujących się wzdłuż drogi, który był bardzo utrudniony dla rolników.

Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość wszystkich Mieszkańców, którzy przez wiele lat borykali się z utrudnieniami komunikacyjnymi przy dojazdach do pól czy domów.

Cieszymy się, ze wreszcie wszyscy możemy w pełni korzystać z bezpiecznej, zmodernizowanej drogi, którą uczęszcza każdy z nas!