We wrześniu tego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni otrzymała promesę w wysokości  50 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach!

Dziś oficjalnie Prezes OSP Dzierążnia Pan Ryszard Kocerba wraz z Członkiem Zarządu Panem Robertem Helakiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyce Stanisławem Porada oraz Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Panem Ryszardem Gliwiński, podpisali umowę na realizację instalacji fotowoltaicznej oraz zakup nowoczesnych grzejników elektrycznych do remizy OSP w Dzierążni!

Remiza ta, choć pełni ważną rolę w życiu społeczności, już od dłuższego czasu pozostaje bez stałego ogrzewania i wymaga odnowienia. To dzięki nieustającemu zaangażowaniu naszych ochotników oraz wsparciu Gminy udało się pozyskać to znaczące dofinansowanie.

Nowe systemy ogrzewania nie tylko podniosą komfort pracy naszych druhów OSP, ale także przyczynią się do znacznych oszczędności energetycznych i finansowych.

To krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Panu Ryszardowi Gliwińskiemu oraz wszystkim pracownikom funduszu za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Dzięki nim Nasza Gmina staje się bardziej przyjazna dla środowiska i bardziej opłacalna ekonomicznie.

Warto również wspomnieć o naszym Burmistrzu Stanisławie Porada, który zawsze wspiera gminne inicjatywy i jest niezawodnym sojusznikiem.

Razem tworzymy lepszą przyszłość naszej społeczności!