Gmina Działoszyce otrzymała dofinansowanie w kwocie 145 080,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego ” Cyfrowa Gmina”

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na

  • Zakup licencji oprogramowania obsługi Radnych wraz z tabletami
  • Zakup ekranu projekcyjnego
  • Modernizacja sieci LAN
  • Zakup serwera
  • Zakup serwera kopii zapasowych
  • Zakup urządzeń wielofunkcyjnych
  • Zapewnienie alternatywnego dostępu do internetu
  • Zakup urządzenia UTM
  • Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu miasta i gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.