Gmina Działoszyce realizuje projekt ,,Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działoszyce” na który otrzymała dofinansowanie w kwocie 382 942,00 zł w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji: do 14.03.2026 r

Całkowity koszt realizacji: 382 942,00 zł.

Kwota dofinansowania: 382 942,00 zł.

Wkład własny Gminy: 0 zł.

Dofinansowanie: 100 %

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na:

  • aktualizację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji,
  • wykonanie audytu KRI,
  • usługi doradcze,
  • przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • zakup urządzeń tj.: serwer, routery, centralny UPS, agregat prądotwórczy, przełącznik sieciowy oraz licencji na urządzenie UTM.
  • Zakup programów do agregacji logów, backupu danych i zarządzania bezpieczeństwem IT.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.