Nic tak nie integruje jak wspólne działanie. Dlatego też nieocenione były zajęcia artystyczne oraz zajęcia z psychologiem.