Celem projektu „Patent na biznes” jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn.

Formy wsparcia

  1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
  2. Szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (okres realizacji wrzesień/październik 2021)
  3. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym
  4. Wsparcie finansowe 23.050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej (okres realizacji grudzień 2021)
  5. Wsparcie pomostowe do 16.380,00 zł NETTO (miesięcznie 1.365,00 zł NETTO) (okres realizacji grudzień 2021 – listopad 2022)

Dotację otrzyma 80 osób (42K i 38M), w tym minimum 15 osób odchodzących z rolnictwa, 4 osoby z niepełnosprawnościami oraz 4 reemigrantów.

Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez minimum 18 miesięcy.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Załączniki

[pdf_attachment file=”1″]

[pdf_attachment file=”2″]