17 września Pan Burmistrz Stanisław Porada brał udział w konferencji poświęconej popularyzacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie w ramach uruchomionego przez Ministra Edukacji i Nauki programu pilotażowego-„Poznaj Polskę”.

W ramach rządowego przedsięwzięcia szkoły w całym kraju mogą otrzymać środki na wyjazdy uczniów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury. Odpowiedzią na bolączki nauczycieli jest właśnie ten program. Jest przeznaczony na wycieczki szkolne m.in. po stworzonej ścieżce edukacyjnej: Michniów-Wąchock-Wykus.

Ważne by dzieci i młodzież miały możliwość poznawać to co w Polsce cenne, bo przecież historia naszego kraju jest przebogata ale i trudna. To nie tylko pasma sukcesów, ale także etapy bólu. W Michniowie Niemcy dokonali jednej z najtragiczniejszych w skutkach pacyfikacji podczas II wojny światowej. Zamordowali wówczas 204 osoby.

Mauzoleum jest interaktywnym muzeum, gdzie historia przekazywana jest za pomocą nowoczesnych technologii i materiałów, tak by ekspozycja działała na zmysły, emocje i wyobraźnię.