Przebudowa placu targowego jest częścią projektu rewitalizacji miasta Działoszyce- etap II, współfinansowany jest aż w 80% co daje nam aż 869 610,00zł.

Plac targowy był bardzo zaniedbany i nie spełniał swojego przeznaczenia… Postanowiliśmy to zmienić i oto jest! NASZ NOWY, elegancki plac targowy!

Zakres prac obejmował:

  • rozbiórkę istniejącej wiaty targowej oraz dwóch budynków technicznych;
  • budowę sześciu wiat targowych i osłony śmietnikowej;
  • remont istniejacego utwardzenia i ogrodzenia oraz montaż małej architektury (zdroju wody pitnej, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci) wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Ogrodowej;
  • remont chodnika- wymiana istniejącej zewnętrznej nawierzchni oraz poprawa stanu podbudowy.

Cieszymy się, że plac targowy otrzymał drugie życie i przeszedł tak duże zmiany!

Niech NAM służy!

Niech cieszy się dużym zainteresowaniem wśród sprzedających jak i kupujących!