Przedszkole Samorządowe nr 2 w Działoszycach zatrudni NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w wymiarze 25 godzin tygodniowo.

Wymagane kwalifikacje:

 zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

e-mail: zeaj@dzialoszyce.pl

tel.: 41 352 60 05 wew. (29 lub 28)

ZAPRASZAMY!