W piątek 20 stycznia br. w nowo wyremontowanej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

W spotkaniu wzięli udział: Zbigniew Kierkowski-Starosta Pińczowski, Mariusz Fodymski -Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie,

Marek Długosz -Sekretarz Zarządu Powiatowego OSP, Stanisław Porada-Burmistrz MiG Działoszyce, Marian Wędrychowski-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP, Zbigniew Szczepański-Komendant Gminny oraz przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP.

Podczas zebrania podsumowano działalność jednostek OSP w ostatnim roku, omówiono zrealizowane budżety, pozyskane dofinansowania, wykonane remonty i zakupy dla OSP z Gminy Działoszyce.

Kierujemy do wszystkich strażaków-ochotników gminnej społeczności wyrazy najwyższego uznania za to, że każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i spieszą im z pomocą narażając własne życie i zdrowie.

Ochotnicza Straż Pożarna powszechnie kojarzy się z odwagą, nieustającą gotowością do współdziałania, a także z pasją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Życzymy wielu sukcesów w pracy społecznej i zawodowej oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w Nowym Roku 2023.