25 stycznia br. w nowo wyremontowanej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierocicach odbyło się bardzo ważne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Zbigniew Kierkowski, Starosta Pińczowski
  • Jarosław Huk, Komendant Powiatowy PSP
  • Mariusz Fodymski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie
  • Marcin Żarek, Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego
  • Marek Długosz, Sekretarz Zarządu Powiatowego OSP
  • Stanisław Porada, Burmistrz MiG Działoszyce
  • Marian Wędrychowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP
  • Zbigniew Szczepański, Komendant Gminny
  • Leopold Kosiński Wiceprezes.

Razem z przedstawicielami poszczególnych jednostek OSP, wspólnie podsumowaliśmy działalność strażaków-ochotników w minionym roku. Omówione zostały zrealizowane budżety, pozyskane dofinansowania, a także wykonane remonty i zakupy dla OSP z Gminy Działoszyce.

W trakcie spotkania nie mogło zabraknąć wyrazów uznania dla wszystkich strażaków-ochotników, którzy każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, narażając własne życie i zdrowie.

 Ogromne gratulacje kierujemy również do OSP Dzierążnia za wielki sukces – podpisanie porozumienia dotyczącego włączenia tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego!

Straż Pożarna to nie tylko symbol odwagi, ale także gotowości do współdziałania oraz pasji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Serdeczne podziękowania kierujemy do niezawodnych Pań z KGW Pierocice za wspaniałe przygotowanie tej uroczystości! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i serce, które włożyłyście

Dziękujemy Wam, Bohaterowie Bezpieczeństwa!