W ostatnich dniach podpisaliśmy kolejne dwie umowy na „Poprawę efektywności energetycznej budynków- remiza w miejscowości Marianów i Kujawki”.

Przedmiotem projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce.

Zakres modernizacji będzie obejmował:

  • wymianę źródeł ciepła;
  • ocieplenie przegród;
  • modernizację c.w.u.
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • montaż systemu zarządzania energią;
  • montaż ogniw fotowoltaicznych.

Dofinansowanie w obu przypadkach wynosi aż 85%!

  • Remiza w Marianowie- koszt całkowity to: 681 000,00zł a dofinansowanie wynosi: 640 532,37 zł.
  • Remiza w Kujawkach- koszt całkowity to: 523 067,30 a dofinansowanie wynosi: 639 946,54 zł.

Dzięki realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię cieplną zużywaną na cele grzewcze, poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i wzrośnie komfort ich użytkowania. Poprawi się standard świadczenia usług edukacyjnych i społecznych. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny – ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany.

KROK ZA KROKIEM- IDZIEMY PO LEPSZE JUTRO!