Rozpoczynamy remont kolejnej Remizy. Umowa podpisana z firmą EURO-OKNO Wiesław Adamski.

Tym razem to „Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza-Świetlica Pierocice”.

Wiemy, że mieszkańcy sołectwa Pierocice z ogromną niecierpliwością czekają na ten remont…ale to już się dzieje, już niebawem będzie to miejsce nie do poznania!

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na pracach termomodernizacyjnych budynku:

  • termoizolacja ścian budynku oraz stropu pod nieogrzewanym dachem;
  • wymiana stolarki okienno-drzwiowej;
  • instalacje sanitarne-pompa ciepła;
  • instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna 12kW;
  • remont konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem oraz naprawa spękań budynku;
  • remont podłóg, ścian, sufitów, odparzonych tynków i wykonanie nowych wraz z malowaniem;
  • wymiana stolarki drzwiowej;
  • wymiana/montaż parapetów;
  • wykonanie nowych balustrad i pochwytów;
  • wykonanie hydroizolacji, ocieplenie ścian.

Koszt wykonania zadania to: 772 187,00 zł.

Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Dofinansowanie to aż 85% kosztów kwalifikowanych!

Budynek zyska nową elewację co wpłynie na poprawę estetyki całego sołectwa. Straty ciepła będą mniejsze co wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz uzyskanie mierzalnych efektów ekologicznych, tj. produkcję energii z odnawialnych źródeł energii i redukcję emisji CO2.