Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce pomiędzy reprezentującym Gminę Burmistrzem Stanisławem Poradą oraz Skarbnikiem Gminy Panią Zofią Nocoń a firmą EURO-OKNO Wiesław Adamski zawarta została umowa na realizację inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza- Świetlica Januszowice”.

Przedmiotem projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce.

Zakres modernizacji będzie obejmował:

 • wymianę źródeł ciepła;
 • ocieplenie przegród;
 • modernizację c.w.u.
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż systemu zarządzania energią;
 • montaż ogniw fotowoltaicznych.

Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych: 709 112,00zł‼️

To projekt związany z tzw. zieloną energią, czyli taki, który umożliwia ograniczenie emisji dwutlenku węgla i sprzyja czystemu powietrzu.

Projekt ten przyczyni się do osiągnięcia celów dodatkowych:

 • oszczędności energii w budynkach;
 • oszczędności kosztów zaopatrzenia w energię;
 • zwiększenia odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenia powietrza;
 • poprawy komfortu użytkowania obiektu.

Jest to bardzo potrzebna inwestycja i cieszymy się, że właśnie nadszedł czas na jej realizację!