W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada wraz z Panią Skarbnik Agnieszką Makowską-Rams podpisali umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego- Program „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023.

Na podstawie podpisanych umów Gmina Działoszyce otrzymała środki w wysokości- „Opieka Wytchnieniowa”- 97 920,00zł  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- 413 367,24zł .

Środki te w całości pokrywają koszty realizacji zadań‼️

Program „Opieka Wytchnieniowa” jest wsparciem dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności przez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem im czasu na odpoczynek i regenerację.

  • Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest całkowicie bezpłatnie
  • Usługi świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego.
  • Usługi będą świadczone przez asystentów dla osób dorosłych od miesiąca marca do grudnia 2023 roku.

To wspierający i przyjemny program, którego celem jest umożliwienie rodzinie i opiekunom odpoczynku i wytchnienia od roli opiekuńczej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” , to program, który polega na pomocy asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Programem objętych zostanie kilkoro mieszkańców Gminy Działoszyce, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

To szansa dla osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Choć jesteśmy niewielką Gminą, to zawsze możemy liczyć na rządowe wsparcie!