Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada podpisał umowę na dofinansowanie projektu pt. „Podniesienie efektywności nauczania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Działoszycach” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim oraz z Renatą Janik Panią Wicemarszałek.

Dzięki temu, do Naszej szkoły trafi dofinansowanie w imponującej kwocie: 727 275,74 zł!

Serdecznie dziękujemy za to wsparcie!

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Działoszycach, co przekłada się na wzrost szans edukacyjnych naszych UCZNIÓW, w tym również tych z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, projekt zakłada nabycie nowych kompetencji przez 3 nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Co dokładnie przewidujemy w ramach tego projektu?

REALIZACJĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH dla naszych UCZNIÓW:

-pogadanki i spektakle szkolne promujące postawy antydyskryminacyjne oraz zasady tolerancji.

-edukację ekologiczną, która przybliży uczniom dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe naszego regionu województwa świętokrzyskiego.

-organizację 8 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do miejsc takich jak Park w Tokarni, Park Legend w Nowej Słupi, CN Da Vinci w Podzamczu oraz ECN Mauzoleum Martyrologii.

-doradztwo zawodowe, aby nasi uczniowie mogli świadomie wybierać ścieżki edukacyjne zgodne z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCA, obejmująca:

-indywidualne zajęcia psychologiczne dla uczniów, wspierające ich rozwój osobisty i budowanie pewności siebie.

-zajęcia logopedyczne w celu korekty wad wymowy.

-terapię pedagogiczną, w tym integrację sensoryczną i socjoterapię, dla usuwania trudności w nauce.

ZAJĘCIA z kompetencji KLUCZOWYCH dla klas IV-VI:

-język angielski, by wzbogacić słownictwo, poprawić komunikację i przygotować do egzaminów.

-matematyka, wyrównująca ewentualne dysproporcje edukacyjne.

-język polski, mający na celu wyrównywanie różnic w procesie kształcenia.

ZAJĘCIA DLA UZDOLNIONYCH DZIECI:

-warsztaty wokalne, koła sportowe, taneczne i modelarskie, by rozwijać pasje i zainteresowania uczniów.

-koło fotograficzne, aby poszerzać umiejętności w dziedzinie fotografii i aktywności społecznej.

-koło harcerskie, które dzięki zakupowi strojów oraz niezbędnych akcesoriów, pozwoli na organizację różnorodnych działań.

Dodatkowo, zapewnimy wyżywienie na zajęcia warsztatowe zgodnie z preferencjami uczniów oraz zakupimy niezbędne pomoce dydaktyczne i nowoczesne wyposażenie.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pani Katarzyny Kubickiej – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego za nieocenioną pomoc przy przygotowaniu wniosku, za merytoryczne wsparcie i cenne wskazówki. Dzięki Pani zaangażowaniu nasza szkoła może kontynuować rozwój i dbać o lepszą edukację naszych uczniów!

Jesteśmy dumni z tego, że możemy rozwijać naszą szkołę w taki kompleksowy i wszechstronny sposób, dbając o edukację każdego ucznia. Dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu oraz Pani Wicemarszałek Renacie Janik za wsparcie i zaufanie!