Pierwsza w Naszej Gminie na tak wielką skalę GRA MIEJSKA z  Naszą Drużyną Harcerską im. Tadeusza Kościuszki z Działoszyc.

Zuchy i harcerze zmagali się z przeróżnymi zadaniami! Podzieleni na dwie grupy, konkurowali w kilku zadaniach. Było strzelanie z łuku, pisanie na maszynie, odkopywanie skarbu, zagadki związane z historią naszego miasteczka.

Uczestnicy musieli wykazać się sprytem, sprawnością fizyczną, pomysłowością i wiedzą ogólną.

Ponadto to, wydarzenie to urozmaicone było przez wyjątkowe osoby, które spotykaliśmy w różnych punktach kontrolnych. Pani Kinga Statowska opowiadała o historii Działoszyc, o pierwszym herbie, Jessica Szczepańska o historii Żydów i o pięknej zabytkowej Synagodze, Pan Wojciech Socha o swojej pasji i o tym jak powstawał pomnik z kamienia usytuowany na parkingu w Działoszycach, Pani Krystyna Nowak o skórze i o pracy z tym materiałem a Pan Sławomir Pyła opowiadał o pomniku żydowskim i dzielnie wspierał naszych harcerzy i zuchów oraz pomagał w całym wydarzeniu

Zwieńczeniem tego wydarzenia była pajda chleba ze śmietaną i cukrem.

Gra Miejska to swoista żywa lekcja historii, która poprzez zabawę oraz współzawodnictwo przybliżała nam historię Naszego Miasta.

Dziękujemy, że jako młodzi ludzie chcecie dbać o tę pamięć, uczestnicząc właśnie w takich wydarzeniach Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie tej wspaniałej przygody