Komisarz Wyborczy w Kielcach II Postanowieniem Nr 252/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Działoszycach  na dzień 7 maja 2024 roku na godz. 10.00 w Sali Narad urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach.

Posiedzenie, w którym mogą wziąć udział zainteresowani mieszkańcy Miasta i Gminy Działoszyce, odbędzie się zgodnie z następującym porządkiem, ustalonym przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II:

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Działoszycach,

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Miejskiej w Działoszycach  i Burmistrza Miasta i  Gminy Działoszyce przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszycach.

3. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej w Działoszycach.

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce

5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszycach

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszycach prowadzenia obrad.

9. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Miejskiej w Działoszycach 

10. Zakończenie obrad sesji