Przypomnijmy, że pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650 000,00zł❗️❗️💪 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia z dostosowaniem go dla osób niepełnosprawnych. Ocieplony zostanie strop i ściany zewnętrzne budynku warstwa styropianowa, zostanie zmodernizowana instalacja grzewcza przez zakup i montaż pompy ciepła, zostaną wymienione źródła światła z opraw świetlówkowych na oprawy energooszczędne ze źródłem światła LED. Ponad to zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy minimum 25 kWp.

https://www.tvswietokrzyska.pl/