Jest OFICJALNA Decyzja!

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie mł.bryg. Grzegorz Karwat zawarł porozumienie z Burmistrzem Miasta i Gminy w Działoszycach Panem Stanisławem Poradą oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sancygniowie reprezentowaną przez Prezesa Pana Łukasza Szostaka, dotyczące włączenia OSP Sancygniów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na podstawie podpisanego porozumienia, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w dniu 22 września 2020 roku wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączenie OSP Sancygniów do KSRG.

Z dniem 11 listopada 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Sancygniowie OFICJALNIE została włączona do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO!!! GRATULUJEMY!

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. W struktury KSRG mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki OSP na terenie kraju.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju! Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze.

Gratulujemy druhom z OSP Sancygniów!