Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach informuje o terminie odbioru paczek żywnościowych, wydawanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Artykuły żywnościowe będą wydawane tylko i wyłącznie w dniach:

  • 24 lipca 2023 roku w godzinach od 9.00 – 14.00
  • 25 lipca 2023 roku w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce odbioru artykułów pozostaje bez zmian – magazyn przy byłym kółku rolniczym w Dziekanowicach.