11 listopada to data szczególna. To data, która przypomina nam o naszych korzeniach wolności i o pragnieniach, by żyć w demokratycznej Ojczyźnie. Miłość do kraju to pamięć o naszych przodkach. Nie można planować przyszłości bez pamięci o przeszłości. Dlatego pamiętajmy o tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. To dzięki nim możemy żyć w wolnej i demokratycznej Polsce.

Słowo „OJCZYZNA” wymawiamy zawsze z szacunkiem. Ten szacunek bierze się ze wspomnienia naszych przodków, dziadków i babć, ojców i matek, rodzeństwa. Przywołuje w pamięci nasze domy i rodziny, w których dorastaliśmy. Kryje w sobie długie wieki historii narodu, jego wzloty i upadki…

W dniu Święta Niepodległości wspominamy wszystkich, którzy przez przeszło tysiąc lat naszej państwowości budowali Polskę w różnych okresach jej historii. Wśród nich byli nasi przodkowie i z pewnością nasi najbliżsi. Pozostawili nam z trudem odzyskaną Ojczyznę-Polskę przywróconą na mapy Europy i świata.

Niestety dziś nasz Naród, tak jak często i nasze rodziny jest podzielony i choć to bolesne, jest to prawdą. Przychodzą jednak takie momenty, zarówno w życiu rodziny jak i narodu, w których pojawia się jeden, wspólny, wielki cel. Cel, który można osiągnąć tylko na drodze wewnętrznego pokoju i współdziałania. To najprostsza definicja „racji stanu”. Potrafili ją dostrzec i zrozumieć ojcowie polskiej niepodległości w 1918 roku. Odwieczni rywale: Józef Piłsudski i Roman Dmowski porozumieli się dla wspólnego dobra, dla polskiej racji stanu.

Wszyscy jesteśmy obywatelami Naszej Rzeczpospolitej, na tych samych prawach i co jeszcze ważniejsze z tymi samymi powinnościami.

O miłości do ojczyzny można mówić wiele. Trudniej o niej świadczyć.

Wierzymy, iż wolność może się dziś przejawiać w życzliwym splocie ludzkich dłoni, we wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu, ludzie chętni do pracy, mogą mądrze rozwijać nasz kraj, który nasi przodkowie uczynili wolnym.

Pamiętajmy o tym każdego dnia. Doceniajmy dar wolności, szanujmy siebie nawzajem i wspierajmy!

Dziękujemy Wszystkim Państwu za udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Dziękuję mieszkańcom Naszej Gminy, Organizacjom, Delegacjom, Młodzieży szkolnej i przedszkolnej, Dzieciom, Wychowawcom i Nauczycielom, Dyrektorom placówek oświatowych, Mażoretkom, Zuchom i Harcerzom, Pocztom sztandarowym, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Orkiestrze Dętej z Dzierążni, Radnym Rady Miejskiej, Radnym Rady Powiatu, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, Centrum Kultury i Biblioteki oraz Księdzu Proboszczowi za odprawienie Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.

Niech żyje wolna, niepodległa Polska!