Ochotnicza Straż Pożarna w Sancygniowie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W uroczystości przekazania wozu uczestniczył Poseł na Sejm Pan Mariusz Gosek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada.

Nowy samochód to IVECO EUROCARGO FF 150 EW(ML 150 E32W 4×4) o wartości 799 500,00zł. Jego zakup został dofinansowany kwotą 360 000,00zł pochodzącą z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotą 20 000,00zł od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz kwotą 100 000,00zł od Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Wkład własny Gminy Działoszyce to 319 500,00zł.

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w dziedzinie: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Bardzo ważną informacją jest to, że silnik samochodu spełnia normę czystości spalin EURO 6.

Galeria zdjęć