Szanowni Państwo!

Mamy się czym pochwalić!

Wzbogaciliśmy się o zupełnie nową śmieciarkę, dzięki której będziemy mogli sprawnie i bezawaryjnie świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych!

To pierwsza część zadania realizowanego w ramach projektu:

„Przebudowa i rozbudową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Wartość śmieciarki oraz zabudowy to aż 921 148,23 zł.

Dziś w siedzibie firmy odbyła się prezentacja śmieciarki firmy Farid z serii T1, która przeznaczona jest do zbierania i transportu wszelkiego rodzaju odpadów komunalnych oraz odpadów typu BIO. Do czasu zakończenia przebudowy PSZOK-u sprzęt znajdować się będzie w siedzibie firmy.

Przypomnijmy, iż na ten cel udało Nam się otrzymać 4 miliony 702 tysiące 500 złotych z Naboru Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu #PolskiŁad.

To inwestycja, która jest ważnym elementem spójnej, uporządkowanej gospodarki odpadami komunalnymi.