Jesteśmy po I Sesji Rady Miejskiej w Działoszycach kadencji 2024-2029.

Podczas uroczystej I sesji, Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada złożył ślubowanie, otwierając drogę dla kolejnych pięciu lat dynamicznej pracy na rzecz naszego miasta i gminy.

Razem z nim Radni Rady Miejskiej przyrzekli oddanie się służbie społeczności lokalnej.

Serdecznie gratulujemy Panu Stanisławowi Poradzie utrzymania stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce oraz życzymy owocnej kadencji, pełnej wyzwań i sukcesów!

Nie możemy zapomnieć również o naszych nowo wybranych Radnych, których starania i zaangażowanie będą kluczowe dla rozwoju naszej społeczności w najbliższych latach. Przez kolejne 5 lat dla Miasta i Gminy Działoszyce pracować będą: Jolanta Blacha,Jolanta Wolska, Marzena Bohdziewicz, Paweł Nowak, Krzysztof Chmielewski, Krzysztof Łach, Dawid Bączek, Wojciech Dziurą, Roman Wojtal, Barbara Książek, Sławomir Pyła, Tomasz Krzywdziński, Teresa Grębosz, Piotr Paterek, Stanisław Przęzak.

Wielkie gratulacje kierujemy także w stronę Pani Jolanty Blachy, która zaszczytnie została wybrana Przewodniczącą Rady Miejskiej. Jest to zasłużone wyróżnienie, które podkreśla zaufanie społeczności oraz jej zdolności przywódcze.

Nie można również pominąć roli Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Pan Stanisław Przęzak oraz Pan Sławomir Pyła zyskali zaufanie i wsparcie, zostając wybranymi bezwzględną większością głosów. Ich praca będzie kluczowa dla sprawnego funkcjonowania Rady oraz realizacji naszych wspólnych celów.

Niech ta kadencja będzie czasem owocnej współpracy, innowacyjnych rozwiązań i wzajemnego szacunku. Razem możemy osiągnąć wiele!

Dziękujemy mieszkańcom, sołtysom i wszystkim gościom którzy dziś byli z nami w tak ważnej chwili!