Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Pińczowski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.