Sadzenie drzew i krzewów miododajnych jest sposobem na ochronę środowiska dlatego też dzieciaki ze Świetlicy Środowiskowej w Dziekanowicach, wraz z opiekunami i mieszkańcami Dziekanowic posadziły drzewa i krzewy miododajne, które umożliwią zwiększenie liczby pszczół i innych owadów zapylających. Nasadzenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. : „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim”.

Posadzone zostały :

  • lipa drobnolistna – 5 szt.
  • jarząb pospolity – 5 szt.
  • Ewodia Aksamitna – 5 szt.
  • Jabłoń Rajska – 5 szt.
  • Śnieguliczka Biała – 10 szt.
  • Irga Błyszcząca – 5 szt.
  • Budleja Dawida – 5 szt.

Nasadzenia zostały sfinansowane z budżetu  Województwa  Świętokrzyskiego w kwocie  39 750,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki  Wodnej  W  Kielcach.