Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach wziął udział w realizacji projektu pn.: „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim – 2022 r.”.

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych przyczynia się do ochrony środowiska dlatego też mieszkańcy Januszowic wykonali nasadzenia, które umożliwią zwiększenie liczby pszczół i innych owadów zapylających.

Posadzone zostały :

  • Śliwa wiśniowa czerwonolistna – 10 szt.
  • Irga Dammera – 10 szt.
  • Irga szwedzka – 10 szt.

Nasadzenia zostały sfinansowane  z  budżetu  Województwa  Świętokrzyskiego w  kwocie  40 000,00 zł oraz dofinasowane ze środków Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach w  kwocie  20 000,00 zł.