Pan Burmistrz Stanisław Porada podpisał dziś umowę z firmą P.S POLTIM na zadanie pn.: „Modernizacja ulicy Stawisko w Działoszycach”. Bardzo długo czekaliśmy na realizację tego zadania i w końcu się udało! lub powrót do pracy”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce-etap II”.

Wartość zadania wynosi: 365 064,00zł i otrzymaliśmy 80% dofinansowania.

Zakres prac podzielony jest na trzy etapy.

Etap I: Remont nawierzchni ulicy Stawisko

  • ­ Budowa i przebudowa jezdni
  • ­ Budowa i przebudowa chodników
  • ­ Rozbiórka i odtworzenie przepustu pod koroną drogi
  • ­ Zabezpieczenie kabla nN i regulacja włazów kanalizacji sanitarnej

Etap II: Przebudowa drogi poprzez budowę sieci elektroenergetycznej do 1kWpolegającej na budowie oświetlenia ulicznego oraz budowie chodnika łączącego Plac Targowy z ulicą Stawisko

  • Budowa oświetlenia ulicznego
  • Budowa chodnika szerokości 2,50m
  • Budowa kanału technologicznego

Etap III: Budowa sieci wodociągowej

Teren budowy został przekazany wykonawcą, jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające to prace rozpoczną się w niedługim czasie.

Galeria zdjęć