Modernizacja mostu drogowego przy ulicy Garbarskiej na rzece Jakubówce w Działoszycach została zakończona.

Prace polegały na poprawie jego warunków techniczno-użytkowych z zastosowaniem nowych materiałów. Główne roboty budowlane to:

  • ­wymiana skrajnych dźwigarów przęsła;
  • ­naprawy powierzchniowe betonowe gzymsów;
  • ­naprawy powierzchniowe spodu płyty pomostu;
  • ­naprawy powierzchniowe i reprofilacja wierzchu płyty pomostu i chodnika;
  • ­uzupełnienie przeciągów w balustradach;
  • ­uzupełnienie powłok antykorozyjnych na powierzchniach betonowych i stalowych;

Koszt realizacji inwestycji to: 41 820,00 zł.
Roboty budowlane wykonała Firma MOSTAR Sp. z.o.o z Tarnobrzega.

W ostatnim czasie wykonano również remont drogi gminnej przy ul. Garbarskiej- wykonano nową nawierzchnię asfaltową oraz chodniki z kostki brukowej.

Kolejnym etapem będzie położenie warstwy asfaltowej na moście! Realizacja już niebawem!

Galeria zdjęć