Podpisana kolejna umowa!

Tym razem dotyczy ona Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bronocice i Rosiejów o długości 500m.

Umowę na realizację inwestycji podpisano w dniu dzisiejszym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Na zadanie pozyskaliśmy dotację z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśny w kwocie 60 000,00 zł.

Wykonanie robót drogowych związanych z modernizacją drogi jest wskazane i uzasadnione ze względu na utrudniony dojazd okolicznych rolników do pól uprawnych usytuowanych wzdłuż przedmiotowej drogi maszynami i sprzętem rolniczym. Droga w obecnym stanie jest rozprofilowana, a w okresie jesieni i wiosny dodatkowo rozjeżdżana przez pojazdy i maszyny rolnicze. Opady deszczu oraz spływ wód opadowych w czasie wiosennych roztopów, ze względu na ukształtowanie terenu, utrudniają dojazd do pól, a także powodują napływ wód opadowych i zalewanie gruntów rolnych. Wykonanie modernizacji rozwiąże ten uciążliwy problem oraz ułatwi poruszanie się w tym obszarze.

Inwestycja ta jest niezwykle ważna.

Kierujemy słowa podziękowania za przyznaną pomoc finansową do Pana Marszałka Andrzeja Bętkowskiego, baaaardzo dziękujeeemy!!

Niech ta droga dobrze służy nam wszystkim, a w szczególności mieszkańcom tych sołectw.