Miejsce zagospodarowania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach > Miejsce zagospodarowania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Działoszyce jest składowisko odpadów komunalnych we Włoszczowie ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa.

Skip to content