W środę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie wraz z Gminą Kije reprezentowaną przez Wójta Pana Tomasza Sochę, Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Bogusława Kowalczyka, Gminą Pińczów reprezentowaną przez Burmistrza Włodzimierza Baduraka oraz Gminą Złota reprezentowaną przez Wójta Tadeusza Sułka, Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada podpisał  LIST INTENCYJNY w sprawie uruchomienia giełdy rolnej na terenie miejskiego targowiska, przy ul. Targowej 8 w Pińczowie.

Burmistrzowie i wójtowie zadeklarowali tym samym wsparcie giełdy w zakresie jej tworzenia, a w dalszym etapie również jej działania i rozwoju. „Giełda Rolna” w Pińczowie powstaje przede wszystkim po to, by wesprzeć rolników z terenu powiatu pińczowskiego, w zbywaniu płodów rolnych. Zarządcą giełdy będą Wodociągi Pińczowskie Sp. z.o.o.

Ta inicjatywa przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców i lokalnych rolników. Giełda rolna stworzy nowe możliwości handlowe, umożliwiając naszym rolnikom sprzedaż swoich produktów bezpośrednio na lokalnym rynku. To pozwoli nam wspierać lokalną gospodarkę, zwiększyć świadomość zdrowego żywienia oraz zachęcić do konsumpcji produktów pochodzących z naszego regionu.