Gotycki w zrębach kościół św. Piotra i Pawła Ap. i położony nieopodal zespół pałacowy – to świadkowie historii znamienitych rodów Sancygniowskich, Dembowskich, Deskurów i świetności Sancygniowa. Kościół św. Piotra i Pawła został wzniesiony w 1400 r. kosztem Piotra Sancygniowskiego, sędziego sandomierskiego. Kościół przeszedł wiele etapów przebudowy w ciągu swojej długiej historii, a ostatnie prace miały miejsce w latach 2008-2010.

Jednak teraz, dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Porada oraz promesie, którą pozyskał Burmistrz Stanisław Porada w wysokości 145 700,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kościół ponownie zyska szansę na odnowienie.

Planowane jest odnowienie chóru figury Jezusa ze św. Piotrem na zewnątrz kościoła, a także stalli kościelnych znajdujących się blisko ołtarza.

Na ręce Księdza Proboszcza Marka Połońskiego, promesę oficjalnie wręczyła Pani Renata Janik wicemarszałek woj. świętokrzyskiego, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyce Stanisławem Porada.

Dzięki temu dziełu odnowy, przyszłe pokolenia będą miały okazję podziwiać i celebrować bogactwo historyczne Sancygniowa.

To dowód, że wspólnymi siłami możemy chronić i zachować nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.