Kościół Parafialny św. Marii Magdaleny w Dzierążni, który powstawał od 1646 roku, przeszedł gruntowną odnowę w latach 2008-2012.

Teraz, dzięki wsparciu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz determinacji Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Porada, możemy kontynuować prace przy tej wyjątkowej świątyni.

Najbardziej okazałą częścią otoczenia kościoła jest niezwykła kamienno-neobarokowa brama wejściowa. To prawdziwe arcydzieło z ażurowym zwieńczeniem, rzeźbami i wazonami.

Dzięki promesie w wysokości 147 000,00 zł, którą pozyskał Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada, uda się dokończyć remont bramy oraz odrestaurować figurę. Mamy już pozwolenie i zielone światło od konserwatora zabytków.

Na ręce Księdza Proboszcza Władysława Kutusia, promesę oficjalnie wręczyła Pani Renata Janik wicemarszałek woj. świętokrzyskiego, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyce, Stanisławem Porada.

Dla parafian i wszystkich mieszkańców Dzierążni ten remont oznacza wiele.

To moment, który zapoczątkowuje nowy rozdział w historii Kościoła św. Marii Magdaleny.

To także dowód na to, że wspólna determinacja i troska o dziedzictwo kulturowe przynoszą konkretne efekty, które będą cieszyć kolejne pokolenia mieszkańców.