Obecny stan techniczny Kościoła Św. Tekli jest zły, dlatego konieczne są pilne prace remontowe, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zachowanie świątyni w odpowiednim stanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada pozyskał promesę w wysokości 149 900,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach inwestycji planowany jest remont muru wokół kościoła oraz dzwonnicy.

To nie tylko inwestycja w bieżącą kondycję kościoła, ale także inwestycja w przyszłość, która pozwoli Naszej Gminnej społeczności czerpać korzyści z tego duchowego i kulturowego skarbu przez wiele lat.

Na ręce Księdza Proboszcza Dariusza Pyczek, promesę oficjalnie wręczyła Pani Renata Janik wicemarszałek woj. świętokrzyskiego wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyce, Stanisławem Porada.

To ważny krok na drodze do odnowienia i zachowania naszego dziedzictwa. Mamy nadzieję, że cała społeczność będzie świadkiem tego pięknego procesu odrodzenia tej świątyni.