Konwent Prezydentów Miast, Burmistrzów i wójtów Regionu Świętokrzyskiego odbył się w dniu wczorajszym w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. W spotkaniu uczestniczył Nasz Pan Burmistrz Stanisław Porada.

Gospodarzem spotkania, któremu przewodniczył prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Robert Jaworski był Pan Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora.

Podczas spotkania przybliżone zostały szczegóły dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz programy Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasadnicze punkty obrad dotyczyły ustalenia priorytetów i strategii działania w ważnych dla powiatu sprawach, inwestycji drogowych w powiecie oraz współpracy z gminami. Omawianym tematem było również przyjęcie stanowisk w sprawie problemów finansowych oświaty oraz ograniczenia możliwości rozwojowych ze względu na rosnący koszt obsługi długu publicznego.