Dziś w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach podpisana została umowa na dofinansowanie zadania pn.: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów i Dziekanowice” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania ” Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2022 w kwocie 3 713 092 mln.

Inwestycja podzielona będzie na dwa etapy. Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury to:

  • 64- podłączeń do sieci wodociągowej;
  • 220- podłączeń do sieci kanalizacyjnej.

To inwestycja, która jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców tych sołectw.

Mieszkańcy w końcu będą mogli w cywilizowany sposób odprowadzać ścieki. Tym samym w ogromnym stopniu będzie to miało wpływ na ochronę środowiska w tym wód podziemnych oraz przydomowych ujęć wody.

To kolejny dowód na to, że stawiamy w Naszej Gminie na rozwój a w szczególności dbamy o zdrowie i dobro mieszkańców.

Serdecznie DZIĘKUJEMY całemu Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za wsparcie, dzięki któremu możemy iść naprzód!