Zapraszamy na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich!

  • 10.03.2023r.
  • Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach- Sala Narad
  • od 10:00 do 13:00.